Brezplačna dostava za naročila nad 30 €.
Količina:

0


Znesek:

0,00

Blog

MATIS kartica zvestobe

11. avgust 2015
KARTICA ZVESTOBE MATIS

Za vse zveste kupce proizvodov blagovne znamke MATIS je na voljo Kartica zvestobe Matis. Na njej beležite in shranjujete svoje nakupe, podjetje BIS pa vam ob nakupu devetih proizvodov MATIS desetega podari povsem BREZPLAČNO.

Kartica zvestobe
 1. Organizator akcije in izdajatelj KARTICE ZVESTOBE MATIS (v nadaljevanju: kartica) je podjetje BIS d.o.o., Ljubljanska cesta 34C, 4000 KRANJ
 2. Namen uporabe kartice je nagrajevanje lojalnosti kupcev do blagovne znamke MATIS z zbiranjem nakupov proizvodov blagovne znamke MATIS, pri čemer je po nakupu devetih (9) proizvodov blagovne znamke MATIS kupec upravičen do enega brezplačnega proizvoda blagovne znamke MATIS po svoji izbiri (pogoj št.12).
 3. Brezplačni proizvod zagotavlja organizator akcije.
 4. Kartica je veljavna izključno na avtoriziranih prodajnih mestih po Sloveniji. Seznam le teh je na voljo pri izdajatelju.
 5. Kartica je last kupca, le ta pa jo lahko hrani na prodajnem mestu ali pa jo ima pri sebi.
 6. Kupec kartico pridobi na avtoriziranem prodajnem mestu ali jo naroči pri izdajatelju.
 7. Namen kupca je nakup določenega števila proizvodov blagovne znamke MATIS, pri čemer določeno prodajno mesto ni pogoj, z izjemo tega, da je prodajno mesto avtorizirano s strani izdajatelja kartice. Skratka kupec lahko zbira nakupe na različnih prodajnih mestih.
 8. Avtorizacija nakupa na prodajnem mestu poteka z potrjevanjem prostih polj na kartici, pri čemer vsak proizvod šteje. Tako se ob nakupu enega potrdi eno polje ob nakupu več proizvodov pa več polj, skladno z nakupom.
 9. Dokazilo nakupa predstavlja račun iz katerega mora biti jasno razvidno, kateri proizvod je bil kupljen.
 10. Kupec, ki se odloči sodelovati v akciji je dolžan pravilno izpolniti vse zahtevane podatke na kartici ter kartico tudi podpisati, s čimer se strinja s pogoji akcije. Izjema pri vpisu osebnih podatkov sta polji GSM in e-mail, pri katerih je obvezen vpis le enega izmed njih.
 11. Kupec je upravičen do brezplačnega proizvoda, ko zadosti vsem pogojem akcije: pravilno izpolni kartico in jo podpiše opravi nakupe devetih (9) proizvodov blagovne znamke MATIS kartici priloži dokazila o opravljenih nakupih  izbere brezplačni proizvod blagovne znamke MATIS (pogoj št.12)originalno kartico dostavi na naslov podjetja BIS d.o.o. (pošta ali osebno)
 12. Izbrani brezplačni proizvod ne sme presegati vrednosti najdražjega kupljenega proizvoda*, kar mora biti jasno razvidno iz priloženih računov. (*pri proizvodih obračunanih s popustom se upošteva cena s popustom!)
 13. Izdajatelj kartice se zavezuje kupcu v osmih (8) dneh po prejetju pravilno izpolnjene kartice dostaviti izbrani brezplačni proizvod na osebni naslov kupca.
 14. Kartica ni prenosljiva, niti združljiva s karticami drugih oseb. Prejemnik brezplačnega proizvoda je lahko izključno lastnik kartice.
 15. Brezplačni proizvod se lahko izdaja brez prodajne embalaže.
 16. V kolikor izbrani proizvod ni več v prodajnem asortimaju oz. ga trenutno ni na zalogi, je organizator dolžan o tem obvestiti kupca ter se dogovoriti za ustrezno zamenjavo. Možna je izključno zamenjava proizvoda, izplačila v denarni protivrednosti niso mogoča.
 17. Organizator akcije se zavezuje k zbiranju osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot UL RS št.98/2004 in UBP2 UL RS št.126/2007).
 18. Kupec se s sodelovanjem pri akciji strinja, da organizator uporablja njegove osebne podatke za namene reklamnega obveščanja proizvodov in storitev prodajnega asortimaja organizatorja. Kupec lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov iz baz organizatorja, vendar pa s tem prenehajo vsi pogoji sodelovanja pri akciji KARTICA ZVESTOBE MATIS.
 19. Veljavnost kartice je 1 leto od opravljenega prvega nakupa (od datuma 1. veljavnega računa).
 20. Več informacij vam je na voljo na sedežu podjetja in po telefonu 04/287 22 22, elektronski pošti: info@bis.si ter spletnem mestu www.bis.si
 
Želimo vam ugodne nakupe ter veliko lepote in užitka ob uporabi proizvodov blagovne znamke MATIS

BIS d.o.o., Kranj