Brezplačna dostava za naročila nad 30 €.
Količina:

0


Znesek:

0,00

Blog

Kartica zvestobe SKEYNDOR

14. februar 2018
KARTICA ZVESTOBE SKEYNDOR

NAVODILA ZA UPORABO

Za vse zveste kupce proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR je na voljo KARTICA ZVESTOBE SKEYNDOR. Na njej beležite in shranjujete svoje nakupe, podjetje BIS pa vam ob nakupu devetih proizvodov SKEYNDOR desetega podari povsem BREZPLAČNO.


 1. Organizator akcije in izdajatelj KARTICE ZVESTOBE SKEYNDOR (v nadaljevanju: kartica) je podjetje BIS d.o.o., Ljubljanska cesta 34C, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: organizator).
 2. Namen uporabe kartice je nagrajevanje lojalnosti kupcev do blagovne znamke SKEYNDOR z zbiranjem nakupov proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR, pri čemer je po nakupu devetih (9) proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR kupec upravičen do enega brezplačnega proizvoda blagovne znamke SKEYNDOR po svoji izbiri, pri čemer je potrebno upoštevati pogoj/člen št.12.
 3. Brezplačni proizvod zagotavlja organizator akcije.
 4. Kartica velja izključno za nakupe na avtoriziranih prodajnih mestih po Sloveniji. Seznam le teh je na voljo pri izdajatelju.
 5. Veljavnost kartice je 1 leto od prvega evidentiranega nakupa.
 6. Kartica je last kupca, le ta pa jo lahko hrani na prodajnem mestu ali pa jo ima pri sebi.
 7. Kupec kartico pridobi na avtoriziranem prodajnem mestu ali jo naroči pri izdajatelju.
 8. Namen kupca je nakup določenega števila proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR, pri čemer določeno prodajno mesto ni pogoj, z izjemo tega, da je prodajno mesto avtorizirano s strani izdajatelja kartice. Skratka kupec lahko zbira nakupe na različnih prodajnih mestih.
 9. Po opravljenem nakupu vpišite kupljene proizvode v prosta polja na kartici, pri čemer vsak proizvod šteje. Tako se ob nakupu enega vpiše eno polje ob nakupu več proizvodov pa več polj, skladno z nakupom.
 10. Dokazilo nakupa predstavlja račun iz katerega mora biti jasno razvidno, kateri proizvod je bil kupljen.
 11. Kupec, ki se odloči sodelovati v akciji je dolžan pravilno izpolniti vse zahtevane podatke ter kartico tudi podpisati, s čimer se strinja s pogoji akcije. Izjema pri vpisu osebnih podatkov sta polji GSM in e-mail, pri katerih je obvezen vpis le enega izmed njih.
 12. Kupec je upravičen do brezplačnega proizvoda, ko zadosti vsem pogojem akcije: pravilno izpolni kartico in jo podpiše, opravi nakupe devetih (9) proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR, kartici priloži dokazila o opravljenih nakupih (pogoj/člen št.9), izbere brezplačni proizvod blagovne znamke SKEYNDOR (pogoj/člen št.12) ter originalno kartico dostavi na naslov podjetja BIS d.o.o. (pošta ali osebno).
 13. Izbrani brezplačni proizvod ne sme presegati vrednosti najdražjega kupljenega proizvoda, kar mora biti jasno razvidno iz priloženih računov.
 14. Organizator akcije se zavezuje kupcu v osmih (8) dneh po prejetju pravilno izpolnjene kartice dostaviti izbrani brezplačni proizvod na osebni naslov kupca, ki je naveden na kartici.
 15. Nepravilno, oziroma pomanjkljivo izpolnjenih kartic organizator ni dolžan vračati, niti kupca opozarjati na pomanjkljive ali manjkajoče podatke. Kartice, ki ne ustrezajo pogojem organizator zadrži v arhivu do 30 dni po prejemu, kupcu jo vrne samo na njegovo zahtevo, pri čemer organizator lahko zaračuna stroške vračanja/manipulacije.
 16. Kartica ni prenosljiva, niti združljiva s karticami drugih oseb. Prejemnik brezplačnega proizvoda je lahko izključno lastnik kartice.
 17. Brezplačni proizvod se lahko izdaja brez prodajne embalaže.
 18. V kolikor izbrani proizvod ni več v prodajnem asortimaju oz. ga trenutno ni na zalogi, je organizator dolžan o tem obvestiti kupca ter se dogovoriti za ustrezno zamenjavo. Možna je izključno zamenjava proizvoda, izplačila v denarni protivrednosti niso mogoča.
 19. Organizator akcije se zavezuje k zbiranju osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot UL RS št.98/2004 in UBP2 UL RS št.126/2007).
 20. Kupec se s sodelovanjem pri akciji strinja, da organizator uporablja njegove osebne podatke za namene reklamnega obveščanja proizvodov in storitev prodajnega asortimaja organizatorja. Kupec lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov iz baz organizatorja, vendar pa s tem prenehajo vsi pogoji sodelovanja pri akciji KARTICA ZVESTOBE SKEYNDOR.
 21. Več informacij vam je na voljo na sedežu podjetja in po telefonu 04/287 22 22, elektronski pošti: info@bis.si ter spletnem mestu www.bis.si
Želimo vam ugodne nakupe ter veliko lepote in užitka ob uporabi proizvodov blagovne znamke SKEYNDOR

BIS d.o.o., Kranj